ainfos.ca | indymedia.org 
Ceskoslovenska Anarchisticka Federacia
   Wiki | Nakladatelství | RSS | search 
> menu

  Správy
  Články
  Akcie
  Recenzie
  ABC
  Časopisy
  ENGLISH
  Teoretické texty
  História
  Životopisy

  Distribuce

  Odkazy
  Kontakt
   Z redakční pošty

  PROGRAMOVÉ MINIMUM ČSAF
  O nás

> vyhľadávanie

> Wiki - Encyklopedie Anarchismu
Wiki

Autonomní sociální centrum Klinika
Nakladatelství ČSAF
Anarchistický černý kříž
Antifasisticka Akce CZ
Asociace Alerta
Infoshop Sale
Green Action - informacni server o environmentalnim aktivismu
Iniciativa Ne rasismu!
Food not Bombs
Volná komunita V.A.P.
BlackBlog
infoshop Pelech
Priama akcia
Realita.TV
Chyba crew
Kulturni Kolektiv
Hip-Hop Molotov
Ateneo

A nakonec my:
Ceskoslovenska anarchisticka federace

Banner: Existence 4/2014 - Válka

podporujeme sociální centrum Klinika

> akcie

[10. apríla 2012] :: Košice

Premietame: The Corporation

Máloktorý dokument dokáže u diváka vyvolať pocit viny. Väčšina z nich sa totiž orientuje na faktografickú stránku a tým pádom aj na to, aby diváka kompletne oboznámila so súvislosťami, pojmami a v prvom rade s faktami, ktoré samé o sebe tvoria kostru dokumentárneho filmu. Bez nich by dokument nebol býval tým pravým orechovým. Existujú ale dokumenty, či presnejšie povedané dokumentaristi, ktorí túto stránku neberú až tak vážne a v podstate sa nám snažia predložiť svoj postoj, či názor na danú problematiku. Často pri tom zneužívajú ľudské vlastnosti ako súcit, aby dosiahli svoje ciele aj za cenu, že divákovi vtĺkajú do hlavy svoj názor. K exemplárnym príkladom týchto dokumentaristov patrí bezpochyby Michael Moore, ktorého diela majú svoj, pre Moorea tak typický, agitačný podtón.
Moore je známy tým, že na diváka vytvára nátlak, aby sa zamyslel nad tým, čo sa to deje, pričom tieto pocity vyvolávajú istú formu nutkania čosi v danej veci robiť, alebo prinajmenšom sa aspoň nad vecou pozastaviť. Vo väčšine prípadov to skutočne končí tým starým známym: „Dobre, je to problém, ale mňa sa to netýka, preto to neriešim.“ A naozaj. Ako povedal sám Moore: „ 99 % ľudí sa po zhliadnutí filmu nad vecou pozastaví, ale nakoniec to nechá tak, pretože sa im nechce, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Ale pokiaľ tam bude to percento, pokiaľ tam bude aspoň jeden človek, ktorý zmení svoje postoje po tom, čo titulky odzvonia koniec filmu, dovtedy to bude mať zmysel.“

EVOLUTION
Na Moorove filmy nadväzuje, samozrejme veľmi voľne, film The Corporation, ktorý sa zaoberá problémom nadnárodných spoločností a ich ovládania sveta. Tento počin, ktorý majú na svedomí Jennifer Abbott a Mark Achbar, je dokumentom „mooreovskeho“ typu podobný, avšak rozdiely sú citeľnejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Najväčší rozdiel spočíva v intenzívnejšej hĺbkovej analýze celého problému. Film sa nezaoberá len tým, čo korporácie páchajú v modernom svete, nezaoberá sa len definíciou a cieľmi korporácií, ale vo väčšej miere skúma podstatu ich fungovania, ich históriu, alebo v neposlednom rade filozofiu zmýšľania korporácii. Alebo ako hovorí jedna z mnohých replík vo filme: „ Hlavným cieľom korporácie je prinášať zisk jej majiteľom a tomu sú podriadené všetky aktivity korporácie.“

ANALYSIS
Film nám takto predvádza analýzu korporácie, ako duševne chorej osoby. Doslova ju označuje za psychopatickú osobnosť. Na to využíva silné argumenty v podobe charakteristických čŕt, ktorými korporácie oplývajú. Aby však autori mohli korporáciu označiť za osobu, museli najprv siahnuť do histórie jej vzniku a vývinu. Tak sa vnímavý divák dozvedá šokujúce fakty o zneužití 14. dodatku ústavy Spojených štátov Amerických. Dodatok povodne schválený s cieľom chrániť černošské obyvateľstvo, šikovne prekrútený poskytol možnosť vzniku najväčšej katastrofy, ktorú mohol človek poznať. Katastrofy, ktorú väčšina z nás ešte ani nepostrehla, ale predsa je tu. Samozrejme, je to len špička obrovského ľadovca.
Dokument prechádza jednotlivými fázami vývoja, budovania moci korporácii, aby sa dostal k samotnému jadru a tou je popis už spomínaných jej „osobnostných“ vlastností. Samozrejme, nebol by to pravý dokument, keby argumenty neboli podložené faktami. A skutočne. Detailná case study korporácie je dôkladne podporená v každom bode „obžaloby“, ktorá je, treba povedať, oprávnená. Každý bod by sa dal kompozične rozdeliť na úseky, v ktorých sa striedajú šokujúce zábery, na pozadí ktorých príjemný ženský hlas rozpráva o šokujúcich skutočnostiach, s tzv. obchodnými šotmi, ktoré oplývajú ľahko ironickým podtónom. Zostávajúce úseky sú vyplnené rozhovormi s významnými osobnosťami patriacich do všetkých zainteresovaných strán. Či už sa jedná o maklérov, vlastníkov, žurnalistov, alebo dokonca špiónov, každý dostal priestor na svoj názor.

PROGNOSIS
Skvelé, poviete si. Ďalší dokument, ktorý podáva presnú informáciu o tej a tej problematike. Logicky sa Vám vynára otázka: Aká je pointa? Čo chceli autori povedať ľuďom svojím dielom? Samozrejme, každý môže dosť nátlakový spôsob podania informácií znášať inak, takže sa môže stať, že divák úplne odmietne pointu diela. Tou je fakt, že naším nasledujúcim generáciám zachovávame hrozne dedičstvo. Autori sa nás týmto dokumentom snažia upozorniť na závažné fakty, ktoré nie sú len možnou hrozbou, ale krutou realitou. Nesnažia sa ale len o bezduché napomínanie. Naopak poukazujú na spôsob riešenia dnešnej krízovej situácie bez toho, aby zbytočne volali po radikálnych krokoch, ktoré by vo výsledku mohli eventuálne svet uvrhnúť do ešte väčšej pohromy.

CONCLUSION
V celku nám autori predkladajú excelentne poskladaný dokument plný šokujúcich informácií, ktoré nám podávajú ucelenú a pravdivú informáciu o korporáciách. Napriek istej nátlakovosti na myseľ diváka, ktorú nemusí každý prijímať rovnako, sa jedná o skvelý film, ktorý Vás prinúti zamyslieť nad sebou, nad dnešným svetom a nakoniec vo Vás vyvoláva pocit, že s vecami čosi robiť. Je to jeden z tých dokumentov, ktoré sa hlboko vrývajú do mysle diváka a zostávajú tam po dlhú dobu.

Premietame v Backstage Bare, v Collosseu v Košiciach.
10 apríla 2012 o 18:30hod.
Vstup je zdarma.


http://waf-kolektiv.blogspot.com/2012/03/premietame-corporation.html

leták


> novinky na csaf.cz
18.12.> akcie
18.12. - Večeře u Kliniky

18.12.> akcie
21.12. - Výstava: Xenofilia

17.12.> akcie
18.12. - Každé město potřebuje svoji kliniku. I Brno.

17.12.> akcie
17.12. - Veganská večeře na podporu autonomního centra Klinika

17.12.> akcie
10.1. - Hardcore disco party

9.12.> správy
AKTUÁLNĚ - Policejní útok na Kliniku

21.11.> správy
Veganský raut No.4

20.11.> správy
VIDEA: Anonymous Global Million Mask March

19.11.> správy
Kapitalismus tě ničí... Braň se!

[viac...]
> čo sa píše inde ...
19-12-2014
Kniha cihlou

19-12-2014
Chovanec jednal se zástupci squaterů: porozuměli si

19-12-2014
Obyčejný fašismus

19-12-2014
V Praze a Brně demonstrovaly stovky lidí za pomoc syrským uprchlíkům

19-12-2014
Hooligans v Německu bojují proti islamizaci

18-12-2014
Happening na brněnském Petrově podpořil pražské kulturní centrum Klinika

18-12-2014
Мирная манифестация в поддержку пражского сквота была атакована полицией

[viac...]
 
     anti © www.csaf.cz